Senza categoria

Alis di scûr Tai braçs Sot Dai braçs. Cui sêstu Agnul neri? Une melodie cuside Di revocs Svole tremule Si slargje sul bas Fondâl. Tu ti movis come, Neri catus, Che jo mi môf, Tu mi coris Daûr Stant denant. Dula sêstu Ombre Sul savalon O te aghe? Soreli a schene Clip di Sierade O partorìs chimeris Vogant.   ALI DI BUIO. Ali di buio/ Nelle